Contractia Contract Care®

Contractia Oy
Simonkatu 12 A 7
00100 Helsinki
puhelin 050 540 5109
faksi 09 623 1054
info[at]contractia.fi

Projektivaiheen palvelut

Sopimustenhallinnan nykytilan kartoitus

Projektin alkuvaiheessa organisaatio voi Contractian avustuksella tehdä kyselytutkimuksen ja alkukartoituksen yrityksen johdon ja henkilöstön parissa sopimustenhallinnan ja –arkistoinnin nykytilasta. Kartoitustutkimuksen tulokset antavat arvokasta perustietoa ja kehityssuuntaa jatkokehittämiselle.

Sähköisen sopimustenhallinnan työkalun hankinta

Minkälaisia työkaluja on tarjolla?
Mikä ohjelma olisi paras yrityksellesi?

Contractia on asiantuntija markkinoilla olevista sopimustenhallintajärjestelmistä. Contractian avustaa organisaatiota vertailemaan ja kilpailuttamaan työkaluja ja toimittajia. Tavoitteena on löytää organisaatiolle sopiva työkalu. Contractia työskentelee yhdessä yrityksen IT-asiantuntijoiden sekä toimeksiantajan kanssa. Contractia pitää tiiviisti yhteyttä sovellustoimittajiin, jotta se voi tarjota asiakasyrityksilleen ajantasaista tietoa hyvistä toimittajista ja tuotteista.

Sähköisen sopimustenhallinnan projektipäällikköpalvelut

Hanki sopimustenhallintaprojektin vetäminen kokeneelta ammattilaiselta ja voit keskittyä omaan työhösi!

Yritysjuristin tai hallintojohtajan työ on kiireistä, ja resursseita ja ajasta on aina pulaa. Uusien prosessien kehittäminen ja uuden työkalun suunnittelu ja käyttöönotto voidaan ulkoistaa Contractialle. Näin voit itse keskittyä omaan työhösi ja osallistua suunnitteluun Contractian ohjauksella yhteisesti sovittavan aikataulun ja tavoitteiden mukaisesti. Contractia on vetänyt tuloksekkaasti useita projekteja.

Asiakasreferenssitietoja voit tiedustella osoitteesta info[at]contractia.fi.

Tietomallien suunnittelupalvelut

Sopimuskartta, syöttökortti, tietoturvalliset käyttöoikeudet - anna asiantuntijan hoitaa kaikki yksityiskohdat kuntoon.

Contractia tarjoaa asiakasyrityksille sähköisen sopimustenhallinnan tietomallien suunnittelupalveluja. Contractia vetää suunnittelutapaamiset ja laatii yhdessä asiakkaan projektiryhmän ja sopimusasiantuntijoiden kanssa asiakkaan liiketoimintaan soveltuvat tietomallit. Suunnittelupalveluun sisältyy suunnittelukokousten valmistelu, vetäminen ja dokumentointi.

Suunnittelupalvelut sisältävät seuraavat osa-alueet:

  • Yrityksen sopimusryhmät
  • Sopimuskortin laadinta ja tietokentät
  • Käyttäjäryhmien ja –tasojen luonti, käyttöoikeusprofiilit
  • Sopimushälytykset
  • Raporttimallit